Explorează termenii și condițiile

DE PRESTARE A SERVICIILOR

Articolul 1 – SCOPUL

Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri, prin intermediul magazinului virtual www.avantajdelivery.ro către cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul scris al ambelor părți.
În acest document, următorii termeni vor însemna:
Cumpărător: persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă.
Vânzător: SC AVANTAJ DELIVERY SRL , Sediu Social Cluj, Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr.99, ap.32. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2637/2012 CUI RO30729754
Bunuri și Servicii: produs, material și/sau parte a acestora, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă urmează a fi furnizate de către vânzător cumpărătorului.
Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător. Prin acesta, vânzătorul este de acord să livreze bunurile și serviciile, iar cumpărătorul este de acord să primească aceste bunuri și servicii și să facă plata acestora.
Contract: Comanda confirmată de către vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.
Drepturi de proprietate intelectuală (în cele ce urmează DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificații: toate specificatiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate în comandă.

Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.avantajdelivery.ro cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:
Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare)
Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
Dacă vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea vânzătorului către cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract.

Articolul 3 – VALABILITATE

Prezentul contract intră în vigoare la emiterea facturii de către vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza contractului încheiat, iar completarea acestora o reprezintă certificatul de garanție emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 – EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în comandă și va livra bunurile și serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile cumpărătorului.
Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ și sunt documentate sau modificate de către vânzător conform fișelor/site-urilor de prezentare ale producătorilor. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete. Totodată, vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante conform informațiilor primite de la producători, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.
Comunicarea cu magazinul se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la rubrica contact. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 5 – CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Articolul 6 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum și insemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea SC AVANTAJ DELIVERY SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Articolul 7 – CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE

Toate planurile, documentele și informațiile de orice natură, furnizate de către cumpărător vânzătorului, vor rămâne în proprietatea vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de cumpărător cu privire la comandă, fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.

Articolul 8 – FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Dacă se dorește refacturare, modificarea datelor de facturare presupune stornarea facturii inițiale și emiterea unei noi facturi. Te rugăm să ții cont de faptul că refacturarea este posibilă doar în variantele: persoană juridică – persoană juridică sau persoană fizică – persoană juridică, nu și persoană juridică – persoană fizică.

Articolul 9 – RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Livrare

Vânzătorul se obligă să predea bunurile personal la adresa stabilită de comun acord.

Transport – Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de vânzător și cumpărător diferit, vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu bunurile și serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care vânzătorul colaborează. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare pe un mediu durabil (tipărit / mail sau pe site în contul cumpărătorului). Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor și serviciile pe teritoriul României.

Servicii la fața locului

Vânzătorul poate asigura, la solicitarea expresă a cumpărătorului servicii constând în descărcarea, instalarea, pornirea și acceptarea livrării. Aceste servicii vor fi negociate direct între vânzător și cumpărător, în ceea ce privește prețul, condițiile de plata și condițiile de furnizare a acestora.

Articolul 10 – ACCEPTARE ȘI DREPTUL LA RENUNȚARE

Acceptarea va fi făcută atunci când bunurile și serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în comandă. În cazul în care cumpărătorul descoperă că produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci vânzătorul va aduce la conformitate produsele și serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție al comenzii, fără a imputa cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, vânzătorul va respecta prevederile O.U.G. 34/2014 și va aplica politica de returnare. Vânzătorul are dreptul ca atunci când consideră că acțiunile cumpărătorului au fost cu rea intenție să solicite daune către cumpărător, în condițiile legislației.

Articolul 11 – RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil.
Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care subcontractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

Articolul 12 – FORȚA MAJORĂ

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Articolul 13 – LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale, se va apela la instanțele judecătorești competente de la sediu vânzătorului.